🤍Jarní novinky na vás čekají❕❕ Zaregistrujte se a ihned získáváte slevu 5% na vše nezlevněné🤍

NEPŘEVZATÉ OBJEDNÁVKY

Co se stane, když si nevyzvednete balík zaslaný na dobírku

Plánujete, že si objednáte zboží na dobírku s tím, že si to ještě necháte projít hlavou? Prosím zvažte všechny rizika nevyzvednutí objednaného zboží.

Pokud Vám již zašleme objednané zboží na dobírku, které nebude v termínu vyzvednuto a následně bude vráceno k nám zpět, bude Vám účtováno k náhradě zmařené poštovné a to ve výši Kč 100,- – Kč 120 ,- v závislosti na zvoleném dopravci (poštovné k Vám i zpět k nám).

To, že zásilku nepřevezmete, neznamená, že jste ji stornovali nebo že jste odstoupili od kupní smlouvy. Znamená to jen to, že jste kupní smlouvu hrubě porušili, dle § 2118 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (nový).

Odesláním objednávky a jejím následným přijetím a potvrzením naším e-shopem vznikla platná kupní smlouva v plném rozsahu účinná dle našich obchodních podmínek, které jste odsouhlasil/a v posledním kroku před odesláním objednávky, a dle aktuálně platných zákonů České republiky.

Z Vaší strany náš e-shop nezaznamenal jakoukoliv žádost o změnu či stornování
objednávky a to ani do doby vyexpedování zboží naším e-shopem. Zrušení objednávky lze učinit do 24 hodin od uzavření kupní smlouvy na náš email.

Dle zákona má náš obchod právo na kompenzaci vynaloženého poštovného a balného od kupujícího, tedy od Vás. Tato kompenzace je právně vymahatelná, jelikož jste nevyzvednutím zboží porušil/a kupní smlouvu.


Proto Vás požádáme, abyste provedl/a platbu kompenzace s poskytnutými platebními údaji v co nejbližší době - vyhnete se tak komplikacím.

Zároveň se kupující dostává na náš interní Blacklist, kde není možné opětovně zaslat zboží na dobírku. Vždy žádáme platbu předem, což mu oznámíme telefonicky či emailem. 

Povinnosti kupujícího:

§ 2118
Kupující zaplatí kupní cenu a věc
převezme.

§ 2119
(1) Kupující nemusí kupní cenu zaplatit, dokud nemá možnost si věc prohlédnout. To neplatí, byl-li ujednán takový způsob předání věci, který
možnost prohlídky vylučuje.
(2) Při určení ceny podle hmotnosti se má za to, že rozhoduje čistá hmotnost předmětu koupě.

§ 2120
(1) Je-li kupující v prodlení s převzetím věci nebo s placením kupní ceny, uchová prodávající věc, může-li s ní nakládat, pro kupujícího způsobem přiměřeným okolnostem.
(2) Převzal-li kupující věc, kterou zamýšlí odmítnout, uchová ji způsobem přiměřeným okolnostem.
(3) Kdo
uchovává věc pro druhou stranu, může ji zadržet, dokud mu druhá strana neuhradí účelně vynaložené náklady spojené s uchováním věci.

Může nastat několik situací:

Pokud se stane, že jste si zboží objednali omylem nebo duplicitně, neváhejte nás kontaktovat na telefonním čísle nebo e-mailem a v co nejkratším čase nás o tom prosím informujte. My Vám zásilku stornujeme a k odeslání balíčku vůbec nemusí dojít.

Máte-li o své zboží zájem, ale nestihli jste si jej vyzvednout? Kontaktujte nás, zašleme Vám ji znovu, pokud víte předem, že odjíždíte a nestihnete si balíček uložený na výdejním místě vyzvednout, kontaktujte jej a prodlužte si úložní dobu, nebo někomu ze svých blízkých poproste o její vyzvednutí.

O objednávku nemáte zájem, ale už je na výdejním místě? V tomto případě už bohužel nemůžeme nijak zrušit či stornovat. Zásilka se nám po vypršení úložní doby vrátí za poplatek zpátky. V tom případě po Vás budeme požadovat náhradu poštovného.

Věřte, že nám nedělá radost, vidět zmařenou práci našich zaměstnanců ani posílat upomínky zákazníkům.

Děkujeme, že jste si přečetli tyto důležité informace, které pomohou k bezproblémovému obchodování přes internet bez jakýchkoliv komplikací k oboustranné spokojenosti.